Gij zult …

22 01 2009

gestraft worden voor Uw daden.

Gij zult boeten voor Uw misstappen. Gij zult weten wat er boven Uw hoofd hangt en het kruis dragen dat U is uitverkoren.

Gij zult niet genieten van het leven. Gij zult hard werken en vooral afzien. Tot bloedens toe.

Gij zult alles geven en weinig ontvangen. Uw arrogantie zal moeten breken, buigen. Gij zult luisteren, Uw hoofd deemoedig nijgen en weten dat gij slechts een zandkorrel én gestrand zijt.

Indien Gij het niet wilt horen, het niet wil zien, het niet wil weten, zal Ik U straffen. Mijn toorn zal over U neerdalen en Gij zult leren wat nederigheid is.

En dan zal Ik U honderd geven en U erin laten lopen.

Gij zult ziek zijn en al kotsend moeten toegeven.

Een lijf dient om naar te luisteren!

Frank helpt me door dag. Streelt mijn schouders en mijn hoofd wanneer ik het toiletgat van dichtbij bestudeer.