7 03 2009

Zwijg en spreek met mij.

Handen zoeken.

Lichaam vinden.

Mij.

Wij.